Khach san hai phong, Khách sạn Hải Phòng Hotel Hải Phòng, hotel hai phong
LAC LONG HOTEL

Address: 83 Bach Đang Road, Hong Bang District, Hai Phong City

Tel: (84-31) 3820 777        Fax: (84-31) 3842 605

info@laclonghotel.vn

© 2012 Laclong Hotel